23 dic. 2009

OS ORZAMENTOS PARA 2010. preguntas "naive"

O malo dos orzamentos é que radiografían en positivo e en negativo as liñas e estratexias dunha institución. As louvanzas ou as críticas que expresemos os que non somos técnicos na materia encamíñanse ao significado de que haxa ou non determinadas partidas ou de que dotación consten.
Parte dos orzamentos son maquillaxe. Básicamente os que se refiren a política social. Por que no 2010 hai dotación para plan de igualdade ou garderías? Non eran prioridades para o 2009 ou para os anos anteriores? Parabéns de que aparezan. Mágoa que non apareceran antes. Benvidos ás políticas de benestar!
Que pasa con investimentos en consolidación ou captación de profesorado? A mensaxe que se lles lanza aos Pargas Pondais é obvia. Vai haber plan transitorio de estabilización? Non. Vai haber consolidación dabondo? Non. Vai haber esperanza para eles? Con Alternativa Universitaria gobernando, sen dúbida non.
Que pasa con áreas de coñecemento, grupos e centros desenvolvidos? Algún plan de acción positiva? Non. Algunha liña que permita albiscar equilibrios? Non. Que pechen os seus proxectos!, esa é a mensaxe. E logo alguén lles vai demandar que sexan competitivos? Que percuren autofinanzamento?
As pasarelas e demáis investimentos suntuarios do campus de Lagoas-Marcosende, son tan estratéxicos nun ano de crise? Hai compromisos de pagamento ineludibles? Cantas toneladas de cemento nos van sulagar?
E, polo de agora, por que crece o remanente? É que a Universidade non ten capacidade de execución do seu orzamento? É desexábel que creza ano tras ano?

1 comentario:

  1. Tanta interrogación está muy bien, pero puede haber algo previo mas preocupante. Obsérvese el párrafo incluído al final del apartado III.1 Estructura por capítulos (del presupuesto de gastos). Se habla de situación CRITICA por saldo negativo de 20 M de euros, si la Xunta no aporta fondos. Pero, vamos a ver ¿hay que presupuestar con lo que hay, o con lo que gustaría que hubiese?

    El último informe Armenteros (complementado con una conferencia en Noviembre-09) sobre cifras de la Universidades españolas (encargado por la CRUE)recogía que hay 16 públicas en situación crítica por mala presupuestación (responsabilidad del equipo de gobierno) y mala gestión y control de la ejecución (responsabilidad de la gerencia, como bien sabe este señor que fué gerente de la de Jaén trece años). De ellas hay varias que han entrado ya en crisis: UCM (cierre histórico para ahorrar); Valencia y Alicante con dificultades para pagar sueldos; León con agujero auditado de 27 M de euros; Santiago, advirtiendo de posible cierre de alguna titulación, etc. Lo que nadie dice es que la UVIGO es una de las 16, y la profecía Armenteros se va cumpliendo.

    ¿Qué se va a encontrar el nuevo rector, sea quién sea?¿No hay que hacer auditoría ya? A la luz de esto ¿está justificado el sueldo gerencial actual, no por ser mas o menos alto, sino por su labor?

    ResponderEliminar

Os comentarios son benvidos neste blog, xa que o seu obxectivo é ser un punto de encontro e de diálogo co autor. Podes deixar a tua opinión, que pode non coincidir coa miña, pero sempre con cabeza. Os comentarios destructivos ou que falten ó respecto dos participantes no blog serán eliminados.